سایت شخصی مهندس غلامعلی افراسیابیان

|مخترع و پژوهشگر

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن

تجارب کاری

نامه الکترونیک چاپ PDF

 

1 : فعالیت در مهندسی ساختمان و تاسیسات نیروی دریایی ارتش در تعمیرات و تاسیسات ساحلی

2 : آموزش در مرکز آموزش ناوگان در رسته برق ، قدرت و دستگاههای سرد کننده و ایرکاندیشن سنگین واحدهای شناور و ساحلی

3 : ثبت 7 اختراع و تولید انبوه